SQL verwerking

SQL Volgorde van verwerking Tussenresultaat
SELECT Specificeert kolommen met eventueel DISTINCT, COUNT, AVG, enz. Geen verwerking! Geen tussenresultaat
FROM Specificeert tabellen en doet INNER, OUTER JOIN, UNION, enz. met ON, USING, AS Veel gecombineerde rijen in de (tussenresultaat)tabel
WHERE Filtert rijen volgens condities met AND, OR, NOT, IN, BETWEEN, LIKE, enz. Minder rijen in de tabel
GROUP BY Groepeert rijen op waarden in kolommen De rijen in de tabel staan in deze volgorde
HAVING Filtert rijen volgens condities nadat ze zijn gegroepeerd Minder rijen in de tabel
ORDER BY Sorteert rijen ASC of DESC op kolommen, formules ASC of DESC De rijen in de tabel staan in deze volgorde
De verwerking van SELECT: selecteert kolommen en berekent COUNT, AVG, enz. Eindresultaat: rijen in tabel met deze kolommen of 1 rij met uitkomsten

Geen HAVING zonder GROUP BY