Webpagina maken voor beginners

Hoe maak je je eerste webpagina en hoe kan je je webpagina testen?

Dit is de uitleg voor Apple. Er is ook een uitleg voor Windows.

Het korte antwoord

  1. Maak een HTML-bestand met een editor (Teksteditor, Bracket)
  2. Opslaan als "voorbeeld.html"
  3. Open "voorbeeld.html" met een browser (Safari, Chrome, Firefox)
  4. Indien je daarna de webpagina wilt aanpassen open je "voorbeeld.html" opnieuw met de editor.
  5. Maak de aanpassingen.
  6. Ga verder bij 2. En zo voort.

Het lange antwoord: stap voor stap met Apple

Zonder eerst allerlei software te installeren kan je al webpagina's maken en testen. Op alle computers van Apple staan namelijk Teksteditor en de browser Safari. Je moet echter eerst Teksteditor geschikt maken om bestanden met platte tekst te maken.

Voorkeuren instellen van Teksteditor

Start Teksteditor en klik op Voorkeuren.

Klik op Nieuw document en zet het vinkje aan voor Platte tekst.

Klik op Openen en bewaren en zet het vinkje aan voor Geef HTML-bestanden weer als HTML-code in plaats van opgemaakte tekst.

Nu zijn alle Voorkeuren van Teksteditor goed ingesteld!

(Opmerkelijk is dat Teksteditor standaard HTML 4.01 Strict webpagina's kan maken met Embedded CSS. Bij informatica leren jullie echter om HTML 5 webpagina's te maken met External CSS. Dat is namelijk moderner.)

Webpagina maken met Teksteditor

Sluit Voorkeuren. Ga terug naar het startscherm van Teksteditor.

Klik op Nieuw document. Je moet nu zelf de HTML intoetsen.

Klik op Archief en Bewaar...

Het is handig om je HTML ergens op te slaan waar je het kan terug vinden.
Maak daarom een Nieuwe map en noem die html5.

Noem je bestand voorbeeld.html en klik op Bewaar. Je bestand wordt bewaard in de map html5.

Webpagina testen met Safari

Voorbeeld.html is nu klaar om te testen. Ga naar de map html5, klik op voorbeeld.html en zie het resultaat.