Terug naar www.aaappp.nl/informatica

Inleiding programmeren in Python

Je leert programmeren in de programmeertaal Python.

Extra uitleg en aanvullende informatie

In deze gebruiksaanwijzing staat hoe je de Introduction to Python van C: op H: moet zetten, hoe je een Python interpreter moet configuren en uitleg over de cursus.
Hello World is de eerste van 50 opdrachten van Introduction to Python
Diagnostische toets Controleer of voldoende hebt geleerd van Introduction to Python. Beantwoord de vragen en controleer je antwoord met IDLE.
De diagnostische toets is nog niet compleet...
Extra opgaven Controleer of voldoende hebt geleerd van Introduction to Python. Maak extra opgaven met IDLE.
DRY programmeren Uitleg over de voordelen van DRY (Don't Repeat Yourself) programmeren met Python Turtle. Je leert hier over for-loops en hoe je zelf functies kunt definiëren.
Huisjes tekenen Nog meer uitleg over DRY (Don't Repeat Yourself) programmeren met Python Turtle aangevuld met uitleg over data driven programmeren. Je leert hier over for-loops, hoe je zelf functies kunt definiëren, over tuples en over recursie.
De documentatie van de Python Software Foundation over Turtle graphics
Programmeren in Python Programmeren in Python van R. Koortens
Python Turtle Python Turtle van R. Koortens
Pygame Pygame van R. Koortens