Naar www.aaappp.nl/informatica of Instruct-online

Fundament Informatica - Basis 2016

module 5 Datacommunicatie voor vwo

Bestudeer hoofdstuk 1 en 2.
Maak alle open vragen en meerkeuzevragen.
Controleer je antwoorden met de antwoorden in de Studiewijzer van Magister.

Voor de toets hoef je de volgende paragrafen niet uit je hoofd te kennen:
2.6.2 Het TCP/IP model
2.9.2 IP-datagram