Naar www.aaappp.nl/informatica of Instruct-online

Fundament Informatica - Basis 2016

module 5 Datacommunicatie voor havo

Bestudeer hoofdstuk 1 en 2.
Maak alle open vragen en meerkeuzevragen over de paragraven die je uit je hoofd moet kennen.
Controleer je antwoorden met de antwoorden in de Studiewijzer van Magister.

Voor de toets hoef je uitsluitend de volgende paragrafen uit je hoofd te kennen:
1.1 Datacommunicatie
1.2 Computernetwerken
1.3 Internet
2.1 Meer over netwerken
2.2 Het transportmedium
2.3 Hardware
2.5 Protocollen

Hoofdstuk 1: open vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17 en 18.
Hoofdstuk 1: meerkeuzevragen 1, 5, 6, 10 en 11
Hoofdstuk 2: open vragen 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25 en 26.
Hoofdstuk 2: meerkeuzevragen 2, 3, 5, 6 en 7