Naar www.aaappp.nl/informatica of Instruct-online

Fundament Informatica - Basis 2016

module 3 Software

Bestudeer hoofdstuk 1 en 2.
Maak alle open vragen en meerkeuzevragen.
Controleer je antwoorden met de antwoorden in de Studiewijzer van Magister.