Naar www.aaappp.nl/informatica of HTML5 en Webdesign

Webpagina zonder stijl

De webpagina No style bestaat uitsluitend uit HTML5 zonder style of CSS.

Webpagina met inline style

Op deze webpagina staat CSS bij elke tag.

Webpagina met embedded style

Op Embedded style staat CSS in de head-tag.

Webpagina met external style

Op External style staat CSS in een CSS-bestand.