Gecomprimeerde map

Professionele webdesigners slaan alle bestanden (webpagina's) van een website op een map. Binnen die map zijn in ieder geval submappen voor images (plaatjes) en css (opmaak). De map bevat de complete website. Wanneer de website werkt, zullen ze een kopie maken van de map, want echte professionals zorgen dat hij/zij altijd een werkende backup ergens hebben opgeslagen! Een gebruikelijke procedure is om een Gecomprimeerde map te maken. Zo'n Gecomprimeerde map is de complete website in een ZIP-bestand. Het ZIP-bestand kan je gemakkelijk opsturen naar een andere computer om er thuis aan te werken of om in te leveren bij je docent.

Hoe maak je een Gecomprimeerde map?

 1. In de map html5 staan alle bestanden van mijn website.
 2. Klik met de rechter muistoets voor menu.
 3. Selecteer Kopiëren naar
 4. Selecteer Gecomprimeerde (gezipte) map
 5. Ik had het ZIP-bestand nog een andere naam kunnen geven. Nu heeft het ZIP-bestand dezelfde naam als de map.

 

Wat kan je doen met Gecomprimeerde map?

 1. Het bestand html5.zip kan je opsturen en op een andere computer uitpakken
 2. Klik op html5.zip
 3. Klik op Alle bestanden uitpakken
 4. Selecteer een locatie op die andere computer
 5. Klik op Uitpakken
 6. In de nieuwe map worden alle bestanden en submappen uitgepakt.